apsolutna većina


apsolutna većina
absolute majority
* * *
• absolute majority

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • većina — većìna ž DEFINICIJA 1. veći dio, veći broj 2. pri brojanju glasova, onaj dio koji brojem nadmašuje ostale SINTAGMA apsolutna većina više od pola svih glasova; relativna većina stanje u kojem prijedlog, stranačka lista i sl. dobije najviše glasova …   Hrvatski jezični portal

  • većìna — ž 1. {{001f}}veći dio, veći broj 2. {{001f}}pri brojanju glasova, onaj dio koji brojem nadmašuje ostale ∆ {{001f}}apsolutna ∼ više od pola svih glasova; relativna ∼ stanje u kojem prijedlog, stranačka lista i sl. dobije najviše glasova, ali ne i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apsolutan — ȁpsolūtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji se uzima i promatra sam za sebe bez odnosa prema drugome; neograničen 2. koji je savršen po prirodi ili kvaliteti; cjelovit, kompletan, potpun 3. a. koji nije miješan [apsolutni alkohol]; čist b …   Hrvatski jezični portal

  • relativan — rȅlatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. a. koji podrazumijeva neki odnos, koji je u odnosu, u vezi s drugim pojmovima i pojavama, ovisan o određenom uvjetu i okolnosti b. koji nema vrijednost sam po sebi, nego samo u odnosu na nešto drugo …   Hrvatski jezični portal